เวทมนตร์คาถาบูชานางกวัก ของหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม เวทมนตร์คาถาโบราณสุดขลัง

aorest ร้านขายพวงหรีด มีเรื่องของ นางกวัก เป็นเทพีที่โชคลาภตามคติไทย นับว่าเป็นของขลังประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ทำเป็นรูปหญิงสวมอาภรณ์และเครื่องประดับอย่างขนบธรรมเนียมไทย พับเพียบ มือซ้ายวางลงสัมผัสข้างลำตัวหรือวางบนตัก ส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหล่ทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหา เชื่อว่าเทพีองค์นี้จะกวักมือเรียกสินทรัพย์ เป็นที่นับถือเป็นอย่างมากในหมู่พ่อค้าแม่ขายชาวไทยเพราะเหตุว่านับว่าเทพีองค์นี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าในร้าน ซึ่ง Sanook Horoscope ได้นำคาถาบูชานางกวักของหลวงบิดากวย วัดโฆษิตารามโดยยิ่งไปกว่านั้นเพียงแค่นั้น คนใดกันมีของท่านให้ใช้บทนี้จึงจะเป็นผล สำหรับบางท่านอาจจะมีคาถาบูชานางกวักในต้นแบบอื่น ก็สามารถใช้ได้ตามความเชื่อและความศรัทธา

ตั้งนะโม ๓ จบ

ตั้งจิตให้มั่น ระลึกถึงท่าน สวดพระคาถา 3 จบ

โอม เทิบ เทิบ มหา เทิบ เทิม สารพัด เทิบ เทิบ

สำหรับหลวงพ่อกวย ที่วัดโฆษิตาราม จังหวัดชัยนาท เป็นที่ศรัทธาของพสกนิกรโดยปกติ คุณพระพุทธเจ้าของท่านนั้นเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้ คาถาบูชานางกวักของท่านนั้นนับว่าขลังดีไม่แพ้คนใดกัน คนใดกันที่บูชานางกวักให้หมั่นสวดบูชากันไว้ ซึ่งตามคติโบราณนั้นนางกวักใช้กวักเงิน กวักทอง กวักความสบาย ความมั่งมีให้แก่คนที่บูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published.